RETSDParent PortalOffice365WebmailStaff
Bernie Wolfe Community School
River East Transcona School Division
21
Jun
Gr. 5-8 Field Trip
All Day
22
Jun
Gr. 4-5C - Fort Whyte Centre
09
30
AM
22
Jun
Pizza Lunch
11
35
AM
26
Jun
Gr. 8 Farewell/Recognition Assembly
10
00
AM
26
Jun
Gr. 8 Farewell Dinner & Dance
04
00
PM
28
Jun
Admin. Day - NO SCHOOL
All Day
29
Jun
Early Dismissal
All Day
29
Jun
Early Dismissal - 2:30
All Day